Velkomen som søkjar!

LEDIGE STILLINGAR I VINDAFJORD KOMMUNE

Søknadsportalen er diverre ute av drift torsdag 26. november grunna ein oppdatering.

Har du søkt før?

Dersom du sist søkte stilling hos oss før juli 2016, vil du ikkje lenger finne din gamle søknad hos oss.

Er du ny søkjar må du oppretta ein brukar første gong du nyttar systemet vårt. Då må du leggja inn alle opplysingar om utdanning, praksis osv. Dette vil så vera lagra til seinare gjenbruk om du skulle ønskje å søkja på fleire stillingar hos oss.

Eit par gode tips for at søknadsprosessen skal bli så grei som mogleg:

  1. Mellomlagre undervegs. Inaktivitet fører til utlogging, og då vil du miste dei opplysingane du ikkje har lagra.
  2. Skriv sjølve søknadsteksten i eit anna dokument og kopier/lim det inn i skjema når du er nøgd. Då sikrar du deg mot at teksten forsvinn, og dermed dobbeltarbeid.

Treng du hjelp med å bruka søknadssenteret? Ta kontakt med Servicetorget på tlf. 53 65 65 65.

Jobb i kommunen

Å jobba i kommunen er å jobba for folk! (PDF, 5 MB)

Vindafjord kommune er ein unik bedrift med stolte arbeidstakarar. Me har tett samhandling mellom tillitsvalde og arbeidsgjevar. Hos oss finn du gode ordningar når det gjeld mellom anna kompetanseheving, seniortiltak og arbeidstid.

Det finst knapt ein meir spennenda, variert eller mangfaldig bedrift som utfører (livs)viktige oppgåver for sine kundar!

Publisert 27.05.2020

Vindafjord kommune treng avlastningsheim til gut på 5 år. Han er ein blid gut som likar tull og tøys, og er glad i kos og nærhet. Han slit i sosiale settingar og treng hjelp til samspel. Har vanskar med å kommunisere via samtale, men gjer seg forstått med enkle setningar. Han treng struktur i kvardagen, og hjelp i overgangar, Kan lett bli frustrert. Han er glad i fysisk leik som f.eks sykling. Guten har epilepsi.

Fast arbeidsavtale med arbeid kvar 4. helg.
Ta kontakt med Nina Haslemo for meir informasjon.
nina.haslemo@vindafjord.kommune.no eller tlf. 954 07 243

Publisert 27.02.2020

Nokre av våre stillingar er lyst ut utanfor det ordinære systemet vårt:

Vindafjord kommune treng vaksne støttekontaktar til ulike oppdrag.
Kan dette vera noko for DEG?
Ta kontakt med Nina Haslemo, tilrettelagte tenester på tlf. 53 65 56 23
e-post: nina.haslemo@vindafjord.kommune.no   
eller Kathrina Håvarstein, soneleiar heimetenesta ytre sone på tlf. 53 65 59 27
e-post: kathrina.haavarstein@vindafjord.kommune.no

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30