Vikebygd, Trovåg settefiskanlegg - Planvedtak

Klikk for stort bilete 

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Trovåg settefiskanlegg, Vikebygd blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 072/20 den 15.12.2020.

Vedtaket kan påklagast innan 3 – tre veker, rekna frå denne kunngjeringa, jf. forvaltningslova kap. VI, jf. Plan- og bygningslova §1-9. Eventuell klage skal sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller som e-post til: landbruk@vindafjord.kommune.no

Saksdokumenta er:

Sjå planen digitalt

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30