Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Vikebygd, Trovåg settefiskanlegg - Offentleg ettersyn

Framlegg til Detaljregulering for Trovåg settefiskanlegg, Vikebygd er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10:

Saksdokumenta er:

Eventuelle merknader til planframlegg må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 30.06.2020.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30