Vågafossvegen - høyring om nedlegging som kommunal veg

Vegen i Vats - Klikk for stort bilete

Dette er ei høyring som gjeld Vågafossvegen. Det er foreslått at den delen av vegen som nå er kommunal skal bli privat, sjå vedlagt kart. Kommunen ynskjer å høyre kva brukerane meiner om det før saka blir lagt fram til politisk handsaming.

Svarfrist og kor ein melder frå om merknader:


Høyringsfrist er sett til 1. september 2019.

Merknader må sendast til Vindafjord kommune anten via e-post til teknisk@vindafjord kommune.no eller i posten til «Vindafjord kommune, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen» innan høyringsfristen.

Merk med «Høyring Vågafossvegen, sak 19/4024»

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30