Skjold, Ytre Veravika - Offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteFramlegg til Detaljregulering for Ytre Veravika, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10:   

Planforslaget har to alternativ for kjørevegane. Elles er alternativa like.

Alt. 1:

  • Kjørvegane er opne for motorisert ferdsel for dei som vegane er felles for.

Alt. 2:

  • Det er berre tillate med nyttekjøring på vegane.
  • Veg SKV2 skal vera stengd med bom ved P1 og P2.

Saksdokumenta er:

Saksdokumenta kan også sjåast på Teknisk bygg i Sandeid.

Eventuelle merknader til planframlegget må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 11.11.2019.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30