Informasjon om koronatiltak

Her vil me oppdatere deg fortløpande på koronasituasjonen i kommunen vår. Det er fleire endringar som trer i kraft som følge av viruset. Les meir her

Skjold, Giskavika og Hamn, Fritidsbustadar - Offentleg ettersyn

Framlegg til Detaljregulering for Giskavika og Hamn, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10:   

Saksdokumenta er:

Saksdokumenta kan også sjåast på Teknisk bygg i Sandeid.

Eventuelle merknader til planframlegget må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 06.04.2020.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30