Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Sandeid, miljøgate, fv. 46 - Offentleg ettersyn

Klikk for stort bileteRogaland fylkeskommune legg ut forslag til Detaljregulering for fv.46 Miljøgate Sandeid med PlanID: 1160201903 til høyring og offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 3-7. Regulerings-planen er laga som ein detaljregulering etter plan- og bygningsloven §12-3.

Formålet med planen er å bygge om vegen til miljøgate på strekninga gjennom Sandeid sentrum. Ei miljøgate legg til rette for tettstadsutvikling for innbyggarar og næring, samtidig som den slepp gjennom gjennomfartstrafikken med redusert fart og betre trafikktryggleik for mjuke trafikantar.

Planen ligg ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 15/10/2020 til 26/11/2020.

Det vert open kontordag tysdag 3. november i Sandeid samfunnshus kl. 14-18.

Fristen for å sende inn merknader er 26. november.

Saksdokumenta er:

 

Slik kan du bidra

Har du merknadar til planforslaget? Send dei til Rogaland fylkeskommune. E-post: firmapost@rogfk.no eller brevpost til Rogaland fylkeskommune, postboks 130, 4001 Stavanger. Merk med saksnummer 2020/65088. Merknader blir ikkje svart direkte.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål? Kontakt planleggingsleiar Elisabeth Marken Danielsen, e-post: elisabeth.marken.danielsen@rogfk.no

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30