Ølen kyrkjegard - Oppstart reguleringsendring

 Varsel om mindre endring av detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering - PlanID 1160-17-02

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informera om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Henrik Nerheim har utarbeidd forslag til mindre endring av detaljregulering for Ølen kyrkjegard med tilkomst og parkering i Vindafjord kommune. Planendringa går ut på mindre endring av del av gang- og sykkelveg til kjøreveg mellom LL3 og LL5. Det er difor berre snakk om ei mindre justering av areal til veg.

Sjå meir info på vedlagt varslingsbrev. (PDF, 790 kB)

Evt. merknader til oppstart av planarbeid kan sendast til:
Omega Areal AS, Kvassanesvegen 4, 5582 Ølensvåg eller areal@omega.no - innan 10.08.2017
 

Sist endra 13.07.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering