Nedre Vats, Solnes - Utfylling i sjø - Høyring

Ivar Huse Aaserød har søkt om løyve til utfylling i sjø på eigedomen 138/8 og 23 Solnes i Vindafjord. Merknadar kan sendast Fylkesmannen i Rogaland innan 4 veker.

Fylkesmannen i Rogaland har motteke søknad frå Ivar Huse Aaserød om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø av ca 6 000 m3 massar på eigedomene 138/8 og 23. Føremålet med tiltaket er utbygging av naust med tilhøyrande anlegg.

Uttaler frå interesserte kan sendast Fylkesmannen i Rogaland, postboks 59, 4001 Stavanger, eller fmropost@fylkesmannen.no innan 06. februar 2020.

Vedlegg:

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30