Miljøgate Sandeid digitalt informasjonsmøte via Teams 19-01-2021

Klikk for stort bilete
Rogaland fylkeskommune inviterer til digitalt informasjonsmøte om detaljregulering for
fv.46 Miljøgate Sandeid, PlanID: 1160201903.

Møte vil finne sted tirsdag 19.01.2021 fra kl. 17.00 til kl. 18.30.
For å delta i møte følger du teams-lenken under:

Bli med i Teams møte!

Informasjon om planen og relevante dokumenter finnes på siden https://www.rogfk.no/vare-tjenester/samferdsel/fylkesvei/horinger/

Spørsmål kan sendes inn på forhånd til elisabeth.marken.danielsen@rogfk.no eller stilles i plenum under møte. Spørsmål om påvirkningen på enkelt eiendommer kan avtales på samme epostadresse.

Frist for å sende inn merknader til planen er 30.01.2021. Merk din innsendelse med
saksnummer 2020/65088

Vi i Rogaland fylkeskommune ønsket å arrangere en åpen dag der beboere i området og andre interessenter kunne komme og diskutere planen. Dagens smittesituasjon at vi ikke ønsker å utsette hverken publikum eller våre medarbeidere for denne risikoen.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30