Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø vart vedtatt i kommunestyret 26.05.2015. Planen er ein omfattande dokumentasjon om kva som finns i Vindafjord kommune, og legg i tillegg viktige føringar for framtida.  

Planen kan du lesa her. (PDF, 15 MB)  Planen har vore gjennom ein omfattande høyringsrunde før vedtak.  

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30