Knapphusgrenda 2, endring av tomt 19 og 20 - Høyring

Forslag til Detaljregulering for bustadfeltet Knapphus II har vore på høyring i to omgangar:
- i 2015 – opphavleg planutkast
- i 2016 – forslag til endring av nedre del av tilkomstveg (Knapphusvegen) og krysset med
fv. 46.

Kommunen har no motteke forslag frå Berge Sag Boligtomter, som har fått utarbeidd planen, om endring av forslaget for tomt 19 og 20.

Sjå vedlagt høyringsbrev. (PDF, 485 kB)

Ev. uttale skal sendast til Vindafjord kommune - Eining Areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid. Kommunen ser gjerne at uttalen vert sendt elektronisk til kommunen (word-fil) til landbruk@vindafjord.kommune.no

Me ber om dykkar ev. uttale til forslaget innan 15. september 2017.

Sist endra 04.08.2017
Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering