Høyring - Forskrift om godtgjering og velferdsgoder til folkevalde i Vindafjord kommune

Klikk for stort bileteForskrift I Vindafjord kommunestyre 16.02.21 vart det fatta vedtak i sak 007/21  Høyring - Forskrift om folkevalde si rett til godtgjering og velferdsgoder i Vindafjord kommune, om at forskrifta skulle leggast ut på høyring i 2 veker.

Høyringsinnspel vert å sende skriftleg til postmottak@vindafjord.kommune.no
Høyringsfrist er torsdag 4.mars.2021

Forskrift om folkevalde si rett til godtgjering og velferdsgoder i Vindafjord kommune (PDF, 347 kB)

Sakspapirer frå Kommunestyret med vedtak (PDF, 14 kB)

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30