Høring - forslag til forskrifter om gebyr knytt til fyrverkeri og feiing

Fyrverkeri - Klikk for stort bileteHaugaland brann og redning IKS har førebudd forslag til følgjande forskrifter gjeldande i Vindafjord kommune:

  • «Forskrift om gebyr for dekning av utgifter med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn»
     
  • «Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn i brannobjekter med fyringsanlegg»

     

Haugaland brann og redning si saksopplysning og vurdering til forslaga:

 

Kommunen legg med dette til rette for uttalar til forskriftsforslaga.

Uttalefrist er 19. november 2019.
Uttaler sendast til Vindafjord kommune på e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no

 

Spørsmål knytt til innhaldet i forslaga kan rettast til Haugaland brann og redning IKS.

Spørsmål knytt til handsamingsprosessen i kommunen kan rettast til Vindafjord kommune.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30