Grasdalsvegen - vegnamn ut på høyring

Utval for drift, utvikling og kultur legg fram følgjande forslag til vegnamn ut på høyring i 4 veker:

  • Grasdalsvegen (Skjold)

Eventuelle merknadar eller innspel må sendast skriftleg til Vindafjord kommune, Eining areal og forvaltning, Østbøvegen 2, 5585 Sandeid eller landbruk@vindafjord.kommune.no innan 14.01.2019.

 

Vedlegg:


Adressekart (PDF, 704 kB)

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30