Gebyr knytt til fyrverkeri og feiing - Forslag til forskrifter - Høyring

Haugaland brann og redning IKS har førebudd forslag til følgjande forskrifter gjeldande i Vindafjord kommune:

Klikk for stort bilete

Saksframlegg:

Uttalefrist er 1. oktober 2019.
Uttaler sendast til Vindafjord kommune på e-post: postmottak@vindafjord.kommune.no

Spørsmål knytt til innhaldet i forslaga kan rettast til Haugaland brann og redning IKS på e-post: postmottak@hbre.no eller tlf. 91 91 01 11.

Spørsmål knytt til handsamingsprosessen i kommunen kan rettast til Vindafjord kommune på e-post: landbruk@vindafjord.kommune.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30