Ekstern rapport barnehage - og skulebruksplan - oppdatert informasjon om høyringsprosess

Barnehagejente - Klikk for stort bileteBarnehagejente Jenny Hjemdal  

 

 

 

 

 

 

Formannskapet vedtok i møte 13.10.20 at det skal gjennomførast folkemøte i kvar bygd innan utgangen av januar 2021. Høyringsfristen vert utsett til 14. februar.

Formannskapet vil at resten av den opphavelege planen for gjennomføringa som kommunedirektøren foreslo held fram.

Det vil kome eige skriv med datoar og klokkeslett for dei enkelte folkemøta. Grunna Covid-19 må me leggje opp til påmelding til folkemøta.

Norconsult sin rapport ligg som lenke nedst i denne artikkelen. Det er mogleg å sjå Norconsult sine orienteringar på Kommune (https://vindafjord.kommunetv.no/) og skrive høyringsuttale fortløpande framover.

Høyringsuttale kan ein levere inn her.

Rapporten
Rapporten finn de som PDF her (PDF, 4 MB).

Vedlegg bhg-skulebruksplan 01.09.20 (PDF, 344 kB)

Barnehage- og skulebruksplan - Presentasjon Kommunestyret 31. august (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30