Alt om korona i Vindafjord

Smittesituasjonen | Tiltak | Testing | Informasjon

Gå til temaside om koronaviruset

AVLYST - Open kontordag - Fv. 46, Miljøgate Sandeid

Klikk for stort bilete

Det blir satt opp ny dato for open kontordag på nyåret og utsatt høyringsfrist til 30 januar 2021.

Ut frå situasjonen rundt Covid 19, har Fylkeskommunen bestemt at kontordagen i Sandeid på tysdag 24. november må utsettast.

  • Høyringsfristen utsettast til 30 januar
  • Ny kontordag settast opp i veke 3, dersom smittesituasjonen har forbetra seg
  • For dei som har skreve seg på interesseliste, kan fylkeskommunen tilby Teamsmøter dersom de har muligheit for det

Fylkeskommunen vil ta direkte kontakt med dei som har skreve seg opp på interesseliste.

Det vil bli moglegheit til å stille spørsmål til Rogaland fylkeskommune om planen, få meir detaljert informasjon om løysingane og komme med innspel til prosjektgruppa. Frå Rogaland fylkeskommune si prosjektgruppe stiller planleggingsleiar, grunnervervar med fleire.

På grunn av smittesituasjonen må ein melde seg på kontordagen på førehand. Ein vil kunne avtale ei passande tid og må møte til den fastsette tida for å få gjennomført møte.

Påmelding til elisabeth.marken.danielsen@rogfk.no så snart som mogleg.

Me ser fram til å møte dykk.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30