I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Goavik hyttefelt, Skjold blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 083/19 den 19.11.19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Mindre endring av Detaljregulering Vågafossen settefisk, Imsland vart vedteken av Vindafjord formannskap i møte den 16.10.19, sak 069/19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Eiodalen forretningsområde, Ølen blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 059/19 den 16.10.19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Heggjo aust bustadområde, Ølen blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 058/19 den 16.10.19.

Forlenging av omsynssone bandlegging med 4 nye år frå 20.10.2019.

Bandleggingssona langs planlagt ny E 134 Solheim - Fikse er heimla i plan- og bygningslova § 11-8 d).

Sona er i snitt 50 m brei på kvar side av veglina og omfattar i tillegg planlagte kryssløysingar, sjå vedtatt plankart og føresegner.

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 
Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd & Vikedal

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1          5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Kommunevåpen

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30