I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Skjeljavika hyttefelt, Vikebygd blei vedteken i Vindafjord kommunestyre, sak 052/17 den 19.09.17.

Utsikt

 

Framlegg til Detaljregulering for Nerheim næringsområde er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Vindafjord kommune

Det vert søkt om utleigebustader i Vindafjord for tilvisingsavtale med Vindafjord kommune og finansiering gjennom Husbanken.

Framlegg til kommunedelplan for kulturminne og kultumiljø, høyringsutkast, datert 24.8.17, er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-14.

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Vindafjord kommune , servicetorget, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen, eller til postmottak@vindafjord.kommune.no  innan 27. oktober 2017

 

NVE held ekstra folkemøte om saka i Vindafjordahallen i Vats den 18. september 2017 kl. 19.00.

Vindafjord kommune

 

I medhald av plan- og bygningslova § 11-15 blir det varsla om at Kommuneplanen 2017-2029 er vedtatt  i Vindafjord kommunestyre;  samfunnsdelen den 04.04.2017 og arealdelen  den 20.06.2017.

Framlegg til Detaljregulering for Goavik hyttefelt, Skjold er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Kommunal planstrategi for 2016-2019 blei vedteken i Vindafjord kommunestyre den 20.12.2016. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering