Vegen i Vats

Dette er ei høyring som gjeld Vågafossvegen. Det er foreslått at den delen av vegen som nå er kommunal skal bli privat, sjå vedlagt kart. Kommunen ynskjer å høyre kva brukerane meiner om det før saka blir lagt fram til politisk handsaming.

 

 

 

Høyring: Regulering av motorferdsel på vatn, vassdrag og sjø i Vindafjord kommune, med vekt på vasscooter.

1. Framlegg til forskrift om motorferdsel i vatn og vassdrag i Vindafjord kommune
2. Framlegg til forskrift om bruk av og orden i hamner og farvatn i Vindafjord kommune

Nytt varsel om igangsetting av planarbeid

Arkitektfirma Helen & Hard AS gjev med dette på ny melding, i høve til plan- og bygningslova § 12-8, om at følgjande reguleringsarbeid er sett i gang:

Detaljregulering for Isvik Amfi, planid: 1160-14-05

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informere om at Omega Areal AS på vegne av Lundeneset Videregående Skole skal utarbeide forslag til reguleringsplan for Lundeneset, Vindafjord kommune. Planområdet går fram av vedlagte kart. Sjå også vedlagt oversiktskart, planinitiativ og referat frå oppstartmøte. Varsel om oppstart blir lagt ut på heimesida til Vindafjord kommune og areal.omega.no.

Framlegg til Detaljregulering for Ølmedal camping, Imsland er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for Heggjo aust bustadområde, Ølen er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 
Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd & Vikedal

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1          5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30