Framlegg til Detaljregulering for Ølmedal camping, Imsland er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

Framlegg til Detaljregulering for Heggjo aust bustadområde, Ølen er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-10.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at mindre endring av reguleringsplan for bustadfelt på Skeie, Sandeid vart vedteken av Vindafjord formannskap i møte den 05.06.19, sak 040/19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Nerheim næringsområde, Ølen blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 022/19 den 28.05.19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Detaljregulering for Tordalen masseuttak, Vikebygd blei vedteken i Vindafjord kommunestyre i sak 021/19 den 28.05.19.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 blir det varsla om at Reguleringsplan for Lio-feltet 2 - Mindre endring vart vedteken i Vindafjord formannskap den 14.05.19.

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 
Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd & Vikedal

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1          5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

 

Vindafjord kommune har vedtatt Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2018-2021. Tiltaksstrategien gir ein oversikt over aktiviteten i kommunen innan hogst, planting, ungskogpleie og vegbygging og behov og mål for planting og ungskogpleie i perioden 2018-2021.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30