Kultur og fritid

Oversikt - Lag og organisasjonar i Vindafjord

Vindafjord kommune har gått gjennom og oppdatert registeret sitt over lag og organisasjonar som driv i Vindafjord. 

Dersom de finn feil i registeret så ver venleg å meld frå til servicetorget@vindafjord.kommune.no  

Oversyn Lag og organisasjonar (XLSX, 34 kB) - oppdatert juni 2018.

Registeret omfattar svært mange ulike lag og organisasjonar, og vi har registrert så langt vi har makta.

Der er imidlertid mange kontaktpersonar som vi ikkje har lukkast å koma i kontakt med på dagtid. Dei kontaktpersonar som står med stjerne bak har vi ikkje fått bekrefta melding frå. Me oppfordrar difor alle som les lista å melde frå dersom de finn feil eller manglar.

Me oppfordrar også alle som står på lista å melde frå når det skjer endringar.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Kultur og læringssenter,
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering