Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Kultur og fritid

Dåp

Kyrkjelydane i Vindafjord vil ynskja dykk til lukke med barnet de har fått, og velkomne til dåp!

Vil du vita meir om kyrkja sitt syn på dåpen, kan du gå til Den Norske Kyrkja si side om dåpen.

Ta kontakt med den lokale soknepresten på kyrkjekontoret om du lurer på noko.

Medlem i Den norske kyrkja

Gjennom dåpen vert barnet medlem i Den norske kyrkja. Det mest vanlege er å døypa i den kyrkja ein soknar til, men ein har høve til å velja ei anna kyrkje i prestegjeldet eller ein annan stad om det er ynskjeleg.

 

Før dåpen

  • Ring kyrkjekontoret og avtal dåpsdato.
  • Fyll ut skjemaet Innmelding til dåp (PDF, 44 kB) og send det til kyrkjekontoret. 
  • Skriv inn på skjemaet den avtalte dato, kyrkje og klokkeslett for dåpen. På skjemaet skal de føra på fødselsdato, personnummer og namn på barnet og  foreldra.
  • Det må også finnast 2-6 fadrar og namnet og adressa deira må førast på.
  • Send skjemaet så snart som mogleg til kyrkjekontoret. Det gjeld og ved dåp i andre prestegjeld.
  • Ikkje gløym å fylla inn dykkar eige telefonnummer så vi kan ta kontakt med dykk før dåpen og avtala dåpssamtale.

Fadrar

Ved dåpshandlinga skal det vera minst to fadrar forutan foreldra. Helst bør det ikkje vera fleire enn fem fadrar.

Fadrane er vitne om at bornet er døypt. Dei skal og vera med å be for barnet og gi hjelp til at barnet si tru på Jesus kan leva og utvikla seg. Det er ein rikdom for eit barn å ha fadrar som ber for det og viser det omsorg.

Fadrar må vera over 15 år og skal normalt tilhøyra Den norske kyrkja.

 

Dåpsamtale

De vert kontakta før dåpen med invitasjon til dåpssamtale. Ein går gjennom dåpsliturgien, snakkar litt om dåpen si gåve og oppgåve, og om det praktiske rundt dåpshandlinga i kyrkja.  

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Kyrkjeverje
Tlf: 53 65 57 93
E-post: Send epost