Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Kultur og fritid

Den kulturelle skulesekken i Vindafjord

Den kulturelle skulesekken er ei nasjonal satsing som skal bidra til at elevar i skulen får møta profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Satsingen byggjer på eit samarbeid mellom kultur- og skulesektoren.

Den kulturelle skulesekken gjer at barn og unge jamleg får ta del i ulike kulturopplevingar som konsertar, utstillingar osv.

Kultureininga i Vindafjord kommune har laga ein lokal plan for tiltaket. 

Mål 

  • Å medverka til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod.

  • Å leggja til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjera seg kjende med og utvikla forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.

  • Å medverka til å utvikla ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30