Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Kultur og fritid

Bygdebøker

Bygdabøker - Klikk for stort bileteDet er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd & Vikedal

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen - kun kontant betaling

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

Pris

Ølen 1A, Ølen 1B, Ølen III - Bjoa, Skjold I og Skjold II : Bøkene blir seld til sterkt redusert pris: kr. 198,- pr. stk.
Ølen II - Vågen - utseld.

Vikedal: kr. 1249,- (to band)

Vikebygd: kr. 1199,- (to band)

Omkostningar ved frakt kjem i tillegg.

 

"Gardar og ætter i Ølen"

Til saman er dette 4 bøker. Her møter me folket i Ølen gjennom tidene, i arbeid og fest, i glede og sorg - frå dei første menneska stig ut av det historiske mørket.

Bøkene er ikkje skrive berre for folket i Ølen skulekrins, men for alle som bur i gamle Ølen kommune og for interesserte i bygd og by.

 

Ølen 1A

Boka er skriven av Anders Haugland. Den omfattar gardane på Dreganes, Dørheim, Hamre, Haugen, Heggjo, Hiksdal, Hustveit, Kåtabø, Lio, Oppheim, Roa, Ryo, Rødno, Stongaland og Tveit.

 

Ølen 1B

Boka er skriven av Anders Haugland. Den omfattar gardane på Eio, Haugland, Heiabø, Klungland, Myrabø, Nerheim, Stumo og Økland.

 

Ølen II - Vågen

Boka er skriven av Anders Haugland. Den omfattar gardar og ætter i Vågen.

 

Ølen III - Bjoa

Boka er skriven av Toralf Tvedt. Den omfattar gardar og ætter på Bjoa.

 

Skjold

Skrive av Nils Olav Østrem.

Til saman består heile gards- og ættesoga for tidlegare Skjold kommune av fire bøker. Gamle Vindafjord kommune gav ut to bøker og Tysvær kommune to bøker (Skjoldastraumen og Grinde).

Vindafjord kommune har Skjold I og II for sal saman med dei 4 bøkene frå tidlegare Ølen kommune.

Soga om gardane og folket i Skjold fortel korleis livet har arta seg frå langt tilbake i tid og fram til no. Det er lagt stor vekt på slekts- og personhistorie. Kvar gardssoge er ei ”forteljing” om særpreg for den enkelte garden.

 

Skjold I

Omfattar gardane i Ersland-krinsen, Stordalen, Haraldseid- og Risangerbygda – frå Hodnafjell til Isvik.

 

Skjold II 

Omfattar Beitabygda, Austrheimsbygda og Longalandsstranda – frå Skjoldavik til Longalandsfjellet.

 

Vikebygd

"Heimar og folk i Vikebygd" er ei nyskriven busetnadssoge i to band. Busetnadssoga tel over 1200 sider, og fortel om folket som har budd i Vikebygd heilt frå gamal tid og fram til notida. Bøkene fortel om levekåra på gardane, bruka og husmannsplassane. Det er lagt stor vekt på få fram einskildmenneska som har budd i bygda.

Det første bandet dekkjer Midtbygda, gardsnummer 324–333. I tillegg er soga om kyrkjene i bygda tatt med i dette bandet. Det andre bandet dekkjer grendene Nordabygda (gardsnummer 319–323), Sørabygda (gardsnummer 334–338) og Bjordal (gardsnummer 339–340).

For meir informasjon, sjå Vikebygd si heimeside.

 

 

Vats soga

Vats soga er skriven. Meir informasjon om boka kan du få ved å kontakte Jon Olav Velde tlf. 905 54 134. Hos han kan du òg få kjøpt boka.

 

Imsland

Bygdeboka for Imsland er under arbeid. For meir informasjon om denne, kontakt leiar i bygdeboknemnda Tomas Finnvik, tlf. 905 56 884.

 

Vikedal

Klikk for stort bilete 

Heimar og folk i Vikedal

Heimar og folk i Vikedal er ei busetnadssoge i to band. Busetnadssoga handlar om folket som har budd i Vikedal, heilt frå gamal tid og fram til notida. Bøkene fortel om levekåra på gardane, bruka og husmannsplassane med vekt på einskildmenneska i bygda.

Osen-bandet dekkjer gardane i og ved Vikedalsosen (gardsnummer 43 og 65–68) og Hogganvik (gardsnummer 69). Det andre bandet dekkjer grendene Midtbygda (gardsnummer 44–50 og 59–64) og Fjellgardane (gardsnummer 51–58).

Bøkene er laga på oppdrag frå Vindafjord kommune, og Universitetet i Stavanger har hatt ansvaret for utarbeidinga av verket.

Tinging og levering
Bøkene er ferdig trykte www.haugenbok.no/vikedal

Bøkene kostar samla kr. 1249,-

 

 

Sandeid

Universitetet i Stavanger (UiS) starta i januar 2012 arbeidet med bygdebøker for Sandeid.
Desse er planlagt trykka opp i 2020.

Manuskriptet til "Heimar og folk i Sandeid"  er no klart.
Tilbakemeldingar kan gis på eit elektronisk skjema inne på linken ovanfor.
Grunna koronaviruset vert ikkje dette manuset lagt ut i papirform. Prosjektleiar Nils Olav Østrem oppfordrar folk om å hjelpe dei som treng med å få tilgong til det digitale manuset.
Frist: 15.04.2020.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30