Kultur og fritid

Framlegg til kommunedelplan for kulturminne og kultumiljø, høyringsutkast, datert 24.8.17, er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §§ 5-2 og 12-14.

Eventuelle merknader må sendast skriftleg til Vindafjord kommune , servicetorget, Rådhusplassen 1, 5580 Ølen, eller til postmottak@vindafjord.kommune.no  innan 27. oktober 2017

 

Eit "dragseid" er eit tidlegare kommunikasjonssystem mellom fjordsystema i Nord-Rogaland og Sunnhordland.

Vindafjord kommune har tre dragseid. Åmsosen - Ølensvåg, Sandeid - Ølen, og Kalstveit og Haraldseidvågen i Skjold.

Kommunen har dei siste åra lagt ned eit stort arbeid for at historia rundt dragseida skal bli kjent.

Bygdebøker, sogeblad, bøker, hefter og anna litteratur og informasjon om kommunen og bygdene er å få tak i hos kommunen. 
Bygdabøker

Det er skrive bygdebøker for bygdene Ølen, Ølensvåg, Bjoa, Skjold og Vats.

Bøkene er å få kjøpt i bokhandel, eller på Servicetorget, Vindafjord rådhus, 5580 Ølen

Telefon: 53 65 65 65

E-post: servicetorget@vindafjord.kommune.no

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Kultur,
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30
Login for redigering