Kultur og fritid

Den kulturelle spaserstokken, våren 2020

Eit resultat av statlege midlar til kulturformidling til eldre. Lokalt er programmet eit samarbeid mellom eining Kultur- og læring og Pleie- og omsorg.

Arrangement som ikkje er merka med pris er gratis.

Alle arrangement i «Den kulturelle Spaserstokken» er opne for alle!
Vel møtt!

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30