Kultur og fritid

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa.

Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka seg sjølv er den betalinga ein får.

Det er kun fantasien som setjer grenser for kva som kan gjerast Frivillig.

Vindafjord Småjobbsentral Logo

Småjobbsentralen tek imot oppdrag og formidlar kontakten vidare til personar over 13 år som har meldt si interesse for ulike enkle oppdrag som ikkje krev noko spesiell kompetanse. 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Kultur,
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering