Kultur og fritid

Turkart

Kommunen har som mål å legge best mogleg til rette for aktiv bruk av dei turmåla kommunen har å by på, både for fastbuande, arbeidarar og turistar.

Ved hjelp av dugnadsinnsats i dei 9 bygdene, har det blitt merka, rydda og skilta minst 5 turar i kvar bygd.

Under kvar bygd finn ein oversiktskart som viser alle turane i den aktuelle bygda, i tillegg til turkart for kvar enkelt tur med tilhøyrande turinformasjon og bilde frå turen.

Bygdene
Ølen Ølensvåg Vats
Skjold Sandeid Vikedal
Imsland Bjoa Vikebygd

 

Ønsker ein meir informasjon om fargekodane (vanskegrad), så ta ein titt på merkehandboka sin gradering, vandring. (PDF, 145 kB)

Publikum har kome med ønske om eit meir "levande" kart. Derfor har det blitt bestemt å legge turane inn på Ut.no. Dette arbeidet er i gang.

Sist endra 22.03.2018
Ut på tur i Vindafjord 2018

Alle turmåla til Ut på tur i Vindafjord 2018 er nå tilgjengelege og har bok med kodeord på plass ved turmålet.

Annonse-Årskort-2015.jpg

Ofte på tur til Olalia-traktane og Fjellstøl-området?
Det fins årskort både på Opheim og Fjellstøl. 

 

Revebjellar

Oversikt over det det rike plantelivet som fins i Vindafjord - sjå www.floravindafjord.net

 

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Eining Kultur og læringssenter,
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Opningstid
: 08.00-15.30
Einingsleiar
E-post: Send epost
Login for redigering