Språktreff

Vindafjord bibliotek, i lag med Vaksenopplæringa,

har starta opp med språktreff på Sjøperlo kvar torsdag 12.30 - 14.00.

 Klikk for stort bilete Pixabay

Språktreffa er for både norsk – og framandspråklege, og er ein fin anledning til å kjent med nye personar og få ein kjekk og lærerik samtale. Treffa er kvar torsdag og det er enkel servering i form av te/kaffi. Arrangementet er gratis. Me håpar at mange har lyst til å kome. Ein kan ta kontakt med biblioteket om ein ynskje meir info.