Vindafjordmuseet

Vikedal bygdetun - Klikk for stort bilete

Vindafjordmuseet, som ligg i Vikedal, har ei rik samling av gjenstandar frå arbeids- og kvardagsliv. Samlinga viser elles vervartida med fleire modellar av seglskuter.

Museet er forma som eit bygdetun med røykstove, stabbur, kvernhus, steinhoggarbu og driftsbygning. På utearealet er det laga til plass med bålpanne, og du kan øve deg i å skyte med pil og boge.

Opnings- og kontortid

Tysdag:  Kl. 08.00 - 15.00 
Torsdag: Kl. 08.00 - 12.00

Sommarope:
Tysdag og torsdag kl. 10-14
veke 29, 30, 31 og 32

Skulemuseet i Skjold er ope i samband med arrangement og skuleopplegg.

Du er velkomen i denne tida.
Pris: Kr. 50,- / 30,-   Gruppe 6-10 pers: kr. 250, over 10 pers. kr. 500

Vindafjordmuseet har besøksadresse:
Movegen 111, 5583 Vikedal

I skuleferiar er museet ope på førespurnad.
Ring 97 00 98 34 eller send e-post til: Vindafjordmuseet@vindafjord.kommune.no

Vindafjordmuseet inneheld og skulemuseet i Skjold, Ersland gamle skulestove. Her er det ope i samband med skulebesøk og arrangement.

Vindafjordmuseet er ein del av Haugalandmuseene AS.

 

Styret for Vindafjordmuseet frå 2016: 

Styreleiar Olav Magne Skigelstrand
Nestleiar: Anders Haugland
Styremedlem:Torunn Tvedt, Anne Lise Døvik og Endre Stople.

 

Kontakt oss:

monica.haugan@vindafjord.kommune.no

Tlf. 97 00 98 34

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30