Vindafjordmuseet

Vindafjordmuseet, som ligg i Vikedal, har ei rik samling av gjenstandar frå arbeids- og kvardagsliv. Samlinga viser elles vervartida med fleire modellar av seglskuter.

Museet er forma som eit bygdetun med røykstove, stabbur, kvernhus, steinhoggarbu og driftsbygning. På utearealet er det laga til plass med bålpanne, og du kan øve deg i å skyte med pil og boge.

Opnings- og kontortid

Tysdag:  Kl. 08.00 - 15.00 
Torsdag: Kl. 08.00 - 12.00

Skulemuseet i Skjold er ope i samband med arrangement og skuleopplegg.

Du er velkomen i denne tida.
Pris: Kr. 50,- / 30,-   Gruppe 6-10 pers: kr. 250, over 10 pers. kr. 500

Vindafjordmuseet har besøksadresse:
Movegen 111, 5583 Vikedal

I skuleferiar er museet ope på førespurnad.
Ring 970 09 834 eller send e-post til: Vindafjordmuseet@vindafjord.kommune.no

Vindafjordmuseet inneheld og skulemuseet i Skjold, Ersland gamle skulestove. Her er det ope i samband med skulebesøk og arrangement.

Vindafjordmuseet er ein del av Haugalandmuseene AS.

 

Styret for Vindafjordmuseet frå 2016: 

Styreleiar Olav Magne Skigelstrand
Nestleiar: Anders Haugland
Styremedlem:Torunn Tvedt, Anne Lise Døvik og Endre Stople.

 

Kontakt oss:

monica.haugan@vindafjord.kommune.no

Tlf. 970 09 834

Gjerdepåle

 

 

 

Vindafjordmuseet er stengd veke 8 og 9 grunna ferieavvikling.
Velkomen igjen veke 10 i ordinær opningstid og til
Trilletreff 7 mars.

.

  

Nerheimstunet 2

Nerheimstunet er ein del av Sunnhordland Museum. Tunet ligg i Ølen, og er eitt av opphavleg to gardstun som stod på bruket Nerheim Store.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30