Retningslinjer for tilskot, prisar og stipend

Vindafjord kommune har fleire tilskotsordningar for lag og foreiningar og deler ut prisar og stipend. Her finn du retningslinjene for dei ulike ordningane.

Skal du søkje om tilskot til kulturarbeid, finn du elektronisk skjema i vårt søknadssenter under kultur og fritid.

Tidlegare vinnarar av kommunale prisar i Vindafjord:

Omsorg- og inkluderingssprisen
Næringsprisen
Kulturprisen (nye Vindafjord)
Kulturprisen (gamle Vindafjord)
Kulturprisen (gamle Ølen)
Byggeskikkprisen
Kjerringprisen
Kulturstipend

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30