Årets UKM vert arrangert på Ølen kulturhus laurdag 9. februar

Eit resultat av statlege midlar til kulturformidling til eldre. Lokalt er programmet eit samarbeid mellom eining Kultur og læring og Pleie– og omsorg.

Arrangement som ikkje er merka med pris er gratis.

Alle arrangement i «Den kulturelle Spaserstokken» er opne for alle!
Vel møtt!

 

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30