Frivilligsentralen treng DEG med på lag!

  • Har du litt tid til overs?
  • Vil du bidra med noko positivt for andre?
  • Vil du ta del i eit sosialt fellesskap?
  • Lyst å bli kjend med nye menneske?

Dersom du kan svara JA på minst eit av spørsmåla - Ta kontakt!

 

Pr i dag treng me frivillige inn her:

  • Mengdetrening med bil  (øvelseskøyring)
  • Besøksvenner i fleire bygdar
  • Køyre tur
  • Vera med på språktreff (kveldstid)
  • Vikar matombering

Dersom du kunne tenkje deg noko anna,
Ta kontakt – me finn utav det!

Mail: nina.froyland@vindafjord.kommune.no

Tllf: 481 87 762

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30