Vindafjord Frivilligsentral

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som formidlar kontakt mellom folk i lokalmiljøet - nokon treng hjelp og andre ynskjer å hjelpa.

Frivilligsentralen er ein stad kor gleda over å bruka seg sjølv er den betalinga ein får.

Det er kun fantasien som setjer grenser for kva som kan gjerast Frivillig.

Vindafjord frivilligsentral starta opp 01.12.13. 

Me held til i Litlehagen, Ølen. Her har me gode, heimekoselege lokaler som er godt egna til ulike typer aktivitetar. Eit av måla våre er å skapa møteplassar for alle folk i alle aldrar og som formidlar kontakt mellom menneske.

Frivilligsentralen er bra for menneske som treng å utvida det sosiale nettverket sitt, man kan knyta nye vennskapsband gjennom ulike aktiviteter.

Du finn meir på www.vindafjord.frivilligsentral.no

Me er også på facebook - facebook.com/vindafjordfrivilligsentral

 

Lyst å vera med på lag?

Ta kontakt med Nina Frøyland, tlf 48 18 77 62

E-post: frivilligsentralen@vindafjord.kommune.no

 

 

  • Har du litt tid til overs?
  • Vil du bidra med noko positivt for andre?
  • Vil du ta del i eit sosialt fellesskap?
  • Lyst å bli kjend med nye menneske?

Dersom du kan svara JA på minst eit av spørsmåla - Ta kontakt!

 

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30