Tednavatnet - Tjort

Fra parkering pa Sørheim gar turen gjennom tunet, og oppover skogsveg. Denne vegen er delvis bratt i 1 km. Her passerer ein grinda, (er den lukka – bruk gjerdeklyver). Turen gar vidare pa flatare veg til neste grind. Da gar einikkje gjennom grinda, men opp til høyre langs gjerde til neste grind. Heretter følgjer ein vegen oppover til bekk og bru.

Fra Sørheim:
Ta av i Vikedal sentrum mot Roaldkvam. Etter 3 km kjem Ørnesbrua, ikkje kjør over, men kjør rett fram i 1 km. Parkering og Info nede ved elva.

Avstand til malet:
Tednevatnet: 2,3 km (ca 30min)
Tjort v/ varden: 4,5 km (ca2 t)

Vanskelighetsgrad:
Tednevatnet: Lett
Tjort: Middels, bratt

Følg skilting til høyre mot Tednevatnet over dyrka mark og innover pa veg langs bekken til ein kjem til vatnet. Her er eitvegskille, ta opp til høyre for Balaheia m/ bok eller følg vannkanten til venstre for å komme til Varstøl med benk og bok.

Følg skilting rett fram til Tjort Opp bratt skogsveg, gjennom grind, over dyrka mark til ny grind. Gjennom grinda og vidare følg skilt langs skogsveg oppover. Ved vegkryss ta til venstre bratt oppover. Skogsved slutter her og ein ma passere ein gjerdeklyver. Følg merka sti bratt oppover, delvis langs bekk. Ein kjem om litt til ein myr og lyngplata. Her ligg ogsa Kvilesteinen. Her passar det med ein rast. Ga over myra og følg merking vidare opp lia. Gå over avsatsen, og opp neste li. Følg merking mot toppen, og snart kjem varden til syne pa venstre side. Gå same turen tilbake, eller følge merka sti ned mot Ølmedal.

Turkart som pdf (PDF, 855 kB)

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30