Turkart
Publisert 27.07.2018

Tilkomst og parkering:
Frå Vikedal sentrum tek du av mot Vikedalsdalen (Movegen). Køyr 3 km og du er framme ved den nedlagde taubanen til Lysenuten. Informasjonstavla står her på høgre sida av vegen. Parker ca. 100 m lenger fram, nede på tunet til garden Ørnes. Ta omsyn til nødvendig ferdsel for dei fastbuande.

Publisert 10.04.2018

Tilkomst og parkering:
Parkering ved Vikebygd kyrkje.

Publisert 23.03.2018

Tilkomst og parkering:
Følg Bjoavegen frå Ølensvåg til Innbjoa, ca. 15 km utover langs fjorden. Ta av til venstre ved skilt til Dalen. Følg Eikåsvegen sørover dalen omlag 3,8 km, like før brua i Eikås tar du til venstre og følgjer skogsbilveg til tømmervelteplass/ parkeringsplass.

Publisert 22.03.2018

Tilkomst og parkering:
Følg vegen mellom Sandeid og Ølen. Sjå etter skilt for tursti og Stuhaug Turisme (Sandeidvegen 453). Følg skilt til parkeringsplass ved Stuhaug Turisme.

Publisert 12.03.2018

Tilkomst og parkering:
Ta av ved Sandeid kyrkje mot Helgeland/Fjellstøl og køyr ca. 1 km. Ta ned til høgre rett etter ei stor løe på høgre side av vegen og køyr til bru. Her er oppslagstavle med informasjon om fleire aktuelle turar og skilt om parkering. Ein kan og kjøyre over brua og ta av til venstre og parkere i neste vegkryss.

Publisert 15.02.2018

Tilkomst og parkering:
Følg fylkesvegen mellom Sandeid og Ølen. Sjå etter skilt for tursti og Stuhaug Turisme (Sandeidvegen 453). Følg skilt til parkeringsplass ved Stuhaug Turisme.

Publisert 15.02.2018

Tilkomst og parkering:
Ta av ved Knapphus og inn på Fv. 46 mot Nedre Vats. Følg vegen 5 km ned til Kårhuskrysset der du svingar til høgre og kjører vidare 2,3 km ned til Åmsosen. Like før du kjem til Hatteland på kaien, må du ta av til venstre, sjå skilt til Stokkadalen. Følg denne vegen 4,5 km til det gamle skulehuset i Stokkadalen. Det er god parkeringsplass like ovanfor det gamle skulehuset.

Publisert 02.03.2017

Tilkomst og parkering:
Ta av frå fylkesveg 46 til Kvaløy. Følg Kvaløyvegen nedover, ta til venstre i første kryss og til høgre i neste kryss. Følg Storøyvegen over Litløyna og vidare over på Storøyna til du kjem til ein opplagsplass. God plass for parkering.

Publisert 02.03.2017

Tilkomst og parkering:
Parker i sentrum, f.eks. ved svømmehallen eller ved SR-bank Stadion i Ølen.
Ny turveg frå Stadioen til Steinbru vert ferdig til påsken 2017.

Publisert 02.03.2017

Tilkomst og parkering:
Ta av frå E134 i Øvre Vats, inn på Eikesdalsvegen. (Ca. 2,5 km frå Knapphus og ca. 6 km frå Ølensvåg). Her står det skilt til Eikesdal. Følg Eikesdalsvegen omlag 700 m, til du kjem til skilta parkeringsplass. Her er det rasteplass, info.tavle m/kart og skilt over mange fine turar som startar herifrå.                                                                 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30