Turkart
Publisert 03.04.2019

Tilkomst og parkering:
Ta av frå E134 til Vågshagen byggefelt. Køyr opp i feltet, ta til venstre mot Snørshaugen, følg vegen til siste avkøyring til venstre og køyr til enden av vegen der du parkerer.

Publisert 03.04.2019

Tilkomst og parkering:
Frå Vikedal sentrum tek du av til Roaldkvam. Køyr 14,1 km og du er nå ved garden Gislehaugen innerst ved Fjellgardsvatnet. Infotavla står ved høgre sida av vegen rett før det raude naustet ved vatnet. Parker litt lenger framme på høgre side av vegen . Her ved vatnet er ein flott stad til ein liten matbit.

Publisert 03.04.2019

Tilkomst og parkering:
Frå Vikedal sentrum tek du av til Vikedalsdalen (Movegen). Køyr til endes på vegen og du er framme ved garden Roaldkvam inst ved Fjellgardsvatnet. Info-tavla står inne på tunet. Ta omsyn til nødvendig ferdsel for dei fastbuande.

Publisert 02.04.2019

Tilkomst og parkering:
Frå vest: Når du passerer Hogganvik er det 3,4 km igjen. Parkeringsplassen ligg på høgre side i svingen etter at du har begynt å køyra ned mot Ølmedal sentrum.
Frå aust: Køyr 1,3 km forbi Ølmedal sentrum. Parkeringsplassen ligg på venstre side i svingen i stigninga opp frå Ølmedal sentrum.

Publisert 01.04.2019

Tilkomst og parkering:
Ved SR-Bank Stadion i Ølen eller Ølen Idrettshall.

Publisert 29.03.2019

Tilkomst og parkering:
Parkering ved velteplass for tømmer ved Bjordalsvegen, 500 m etter kryss nede ved fylkesvegen (Vikevegen).

Publisert 28.03.2019

Tilkomst og parkering:
Ta av frå E134 i Øvre Vats, inn på Eikesdalsvegen. (Ca. 2,5 km frå Knapphus og ca. 6 km frå Ølensvåg). Her står det skilt til Eikesdal. Følg Eikesdalsvegen omlag 700 m, til du kjem til skilta parkeringsplass. Her er det rasteplass, info-tavle m/kart og skilt over mange fine turar som startar herifrå.

Publisert 28.03.2019

Tilkomst og parkering:
Ta av frå fylkesveg 734 (Vikevegen) inn på Bjordalsvegen. Parkering ved Bjordalstunet. NB! P-avgift kr 20,- kontant eller Vipps.

Publisert 28.03.2019

Tilkomst og parkering:
Ta av frå E134 ved skiltet til Lie badeplass, men ta til venstre i første veg (Erslandsvegen) og køyr til Ersland bedehus for parkering.

Publisert 27.07.2018

Tilkomst og parkering:
Frå Vikedal sentrum tek du av mot Vikedalsdalen (Movegen). Køyr 3 km og du er framme ved den nedlagde taubanen til Lysenuten. Informasjonstavla står her på høgre sida av vegen. Parker ca. 100 m lenger fram, nede på tunet til garden Ørnes. Ta omsyn til nødvendig ferdsel for dei fastbuande.

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
Kontonr
: 3240 10 04172
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30