Turkart

Kommunen har som mål å legge best mogleg til rette for aktiv bruk av dei turmåla kommunen har å by på, både for fastbuande, arbeidarar og turistar.

Ved hjelp av dugnadsinnsats i dei 9 bygdene, har det blitt merka, rydda og skilta minst 5 turar i kvar bygd.

Under kvar bygd finn ein oversiktskart som viser alle turane i den aktuelle bygda, i tillegg til turkart for kvar enkelt tur med tilhøyrande turinformasjon og bilde frå turen.

Bygdene
Ølen Ølensvåg Vats
Skjold Sandeid Vikedal
Imsland Bjoa Vikebygd

 

Ønsker ein meir informasjon om fargekodane (vanskegrad), så ta ein titt på merkehandboka sin gradering, vandring. (PDF, 145 kB)

Publikum har kome med ønske om eit meir "levande" kart. Derfor har det blitt bestemt å legge turane inn på Ut.no. Dette arbeidet er i gang.

Ut på tur 2017 - framside bilde

Vindafjord kommune sin  "Ut på tur i Vindafjord 2017". 
9 varierte turmål, ein i kvar bygd, og 6 enklare turar rundt om i kommunen.
Frå 23.mars til 1.november vil bøker og kodeord liggja ute ved turmåla.

Brosjyre - Ut på tur i Vindafjord 2017  (PDF, 3 MB)

NB! Enkelte turmål er først tilgjengelege når snøen er vekk

Annonse-Årskort-2015.jpg

Ofte på tur til Olalia-traktane og Fjellstøl-området?
Det fins årskort både på Opheim og Fjellstøl. 

 

Revebjellar

Oversikt over det det rike plantelivet som fins i Vindafjord - sjå www.floravindafjord.net

 

 

Fant du det du såg etter?

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988 893 226
(Kontonr)
: 3240 10 04172
(Kommunenr)
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30
Einingsleiar
Tlf: 53 65 65 65
E-post: Send epost