Informasjon om koronavaksinasjon

På denne temasida for koronavaksinasjon vil me oppdatera med relevant informasjon om vaksinasjonen og status på framdrifta i Vindafjord kommune. 

Vaksinetelefonen: 91 30 38 42 kvardagar klokka 09.00-14.00. Du kan også ta kontakt på e-post Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no

Eldre kvinne får koronavaskine. - Klikk for stort bilete Ellen Marie Hagevik  

Antall vaksinerte i Vindafjord 

Tal på vaksinerte i Vindafjord
Dato Dose 1 Dose 2 Ferdig vaksinerte
08.04.21 228 - 473
31.03.21 105 51 473
25.03.21 103 11 422
19.03.21 111 3 411
12.03.21 128 60 408
04.03.21 100 102 348
26.02.21 100 102 246

 

Viktig informasjon knytta til vaksinering

AstraZeneca-vaksina: Når skal du oppsøka lege
Slik blir vaksina prioritert

1. Bebuarar i sjukeheim
2. Alder 85 år eller eldre + helsepersonell
3. Alder 75 til 84 år  + helsepersonell
4. Alder 65 til 74 år og enkelte personar 18 - 64 år med særleg høg risiko + helsepersonell
5. Alder 55 - 64 år med underliggjande sjukdom /tilstand
6. Alder 45 - 54 år med underliggjande sjukdom /tilstand
7. Alder 18 - 44 år med underliggjande sjukdom /tilstand
8. Andre

Vaksina skal beskytta liv og helse hos dei mest sårbare i samfunnet vårt. Den vert tilgjengeleg for alle over 18 år utover våren 2021, og vaksina er gratis.

I første omgang innhenter me samtykke for alle over 65 år. Dei som fyller 65 år i år vil få tilbodet i prioritet 5.

Vaksina skal settast 2 gonger med minst 3 vekers mellomrom. Studiar viser at ein vil få immunitet mot korona om lag ei veke etter siste dose. Også dei som har hatt covid-19 er anbefalt å ta vaksinen.

Det  er smittevernavdelinga i Vindafjord kommune som har ansvar for koronavaksineringa. Det vert ikkje tilbod om vaksine hos fastlegen. Fastlegen vil melda smittevernkontoret om prioriteringar for pasientar med underliggande sjukdom.

Korleis bestiller eg vaksine?

Dei som har samtykka til vaksinasjon vil få ny informasjon frå kommunen via SMS omlag ei veke før aktuelt tidspunkt for vaksinering. Det vil då koma melding om at ein må bestilla time til koronavaksinasjon. Dei som ikkje har mobilnummer vil me prøva å få tak i via fasttelefon.

Det er ikkje høve til «drop in»-vaksinasjon.

Time til koronavaksinasjon kan bestillast elektronisk. Det vil koma ei lenke til bestillingsportalen på SMS. Bestillingsportalen er enkelt sett opp, men ein må nytta bankID for å bestilla for seg sjølv eller andre.

Dersom ein ikkje har bankID kan ein ringa vaksinasjonstelefonen på kvardagar
mellom klokka 09.00-14.00 på mobil 91 30 38 42Du vil då bli sett opp til time. Telefonen er stengd utanom denne tida.  

Ikkje bestill time før du har fått beskjed frå Vindafjord kommune om at det er din tur til å få vaksine.

Vaksinasjonsstad vil bli oppgitt på eit seinare tidspunkt.

Vaksinekontoret har allereie starta ein prosess med å ringa rundt for å innhenta samtykke. Dei som allereie er kontakta skal sjå vekk frå utsendt SMS eller brev.

Samtykke til vaksinering

Me treng tilbakemelding frå innbyggjarar om dei ønskjer vaksine og me startar med dei eldste i risikogruppene først. Resten av befolkninga vil få melding seinare i vinter. Alle innbyggar over 65 år som har eit registrert mobilnummer vil få ein SMS der det står:

 «Du vil snart få tilbod om koronavaksine i Vindafjord  kommune. Vaksinen mot korona er gratis. Den må setjast i 2 omgangar med 3 vekers mellomrom. Ønskjer du denne vaksinen? Svar på denne meldinga med JA eller NEI og namnet ditt.»

I tillegg blir det samtidig sendt ut eit brev med meir informasjon. På denne måten vil me sikra oss om at alle i målgruppa har fått beskjed gjennom fleire kanalar. Me håpar at flest moglege svarar på SMS om dei ønskjer vaksinen eller ikkje, då det kan bli stor pågang på telefonlinja dersom alle prøver å ringa inn. Me håpar at dei som treng hjelp til dette kan få det av pårørande.

I neste omgang vil det bli sendt ut informasjon til personar med underliggande sykdom og risikogrupper.

Om ein takkar nei i første omgang, vil ein få høve til å ombestemma seg på eit seinare tidspunkt.

Mellom klokka 09.00-14.00 kvardagar kan ein også ringa inn på vaksinetelefonen 91 30 38 42  for å gje samtykke.

Om du ikkje har mottatt brev eller SMS, men bur i Vindafjord og er over 65 år, ber me om at du tek kontakt enten på mobil 91 30 38 42 eller sender ein e-post Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no

Sjekkliste til deg som har fått tilbod om vaksine

Her finn du Folkehelseinstituttet si sjekkliste til deg som har fått tilbod om koronavaksine

Korleis føregår vaksineringa?

Når du kjem til inngangsdøra, blir du tatt imot av to personar. Der får du munnbind og blir spurt om symptomar.

Neste steg er registrering, der du også blir stilt ein del spørsmål og får tildelt time til dose to. Dei som ikkje har fast bustad i Vindafjord, blir vist til vaksinering i sin heimkommune.

Så er det vaksinering. Når du har fått vaksinen, må du sitta og venta i 20 minuttar. Deretter går du ut i andre enden av lokalet.

På grunn av smittevern, er det berre den som skal vaksinerast som får gå inn i lokalet. Om det ikkje er særlege grunnar til at dei treng følgje.

Gode råd og tips til dei som skal vaksinerast
  • Et ein god frukost eller lunsj, og drikk godt før du kjem.
  • Møt opp til fastsett tid. Kjem du tidleg, må du venta utanfor eller i bilen.
  • Ha på lette klede. Vaksina blir sett i overarmen.
  • Ikkje møt opp om du har symptom som feber, sår hals og hoste. Gi beskjed på mobil  91 30 38 42 eller send e-post til Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no, så får du ny time.
  • Har du takka nei til vaksine, er det fullt mogeleg å ombestemma seg. Ta kontakt med vaksinekontoret, så får du time når det er ledig.
Må eg følgja smittevernreglar når eg er vaksinert?

Smittevern viktig også etter vaksinering

Ein reknar med at det tar 1-2 veker etter vaksinedose 2 før ein er beskytta mot koronasjukdom. Førebels veit ein ikkje kor lenge vaksina beskyttar.

Ein veit enno ikkje kor godt vaksina hindrar smittespreiing. På sikt vil det truleg koma lette i smitteverntiltaka, men foreløpig må dei som er vaksinerte følgja gjeldane smittevernreglar.

Det er også karanteneplikt sjølv om ein er vaksinert.

Meir om dette kan du lesa i Folkehelseinstituttet sin informasjon om koronavaksine.

Forventa biverknadar

Informasjon om biverknadar er henta frå studiar der deltakarane er følgd opp i omlag 2 månader etter andre dose. Dei aller fleste biverknadane som oppstod 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde eller moderate og gjekk over etter nokre dagar.

Biverknadane var generelt mildare blant personar over 65 år. Dei vanlegaste biverknadane rapporterte var:

  • Smerter og hevelse på injeksjonsstaden
  • Trøyttheit, hovudverk, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Du kan lese meir om koronavaksinen på denne nettstaden: Koronavaksine - informasjon til befolkningen - FHI

Det kan koma endringar i planen dersom me får tilgang på mange vaksinar. Det er difor viktig å følgja med på informasjon frå kommunen og på sms-meldingar som kan koma.

For fastlegar i andre kommunar

Innmelding av risikogrupper 18 - 64 år. Kontakt oss på

Vaksinekontor@vindafjord.kommune.no  eller mobil 913 03 842  kvardagar mellom kl.09.00-14.00.