Til barn og unge i Vindafjord!

Lyst på ein prat? Helsesjukepleiar er her for deg! Les meir

15.05.20 - Vindafjordtunet og Ølen omsorgssenter opnar no for besøk

15.05.20 - Vindafjordtunet og Ølen omsorgssenter opnar no for besøk. Besøk vil verta gjennomført på tilviste plassar ute med 1 meters avstand og skal avtalast med avdelinga i forkant. For å ivareta retningslinjer og smittevern er besøka avgrensa med 30 minutt om gongen samt at det kun kan gjennomførast besøk i visse tidsrom. Alle besøk har med ein besøksvert som hjelpar.