Til barn og unge i Vindafjord!

Lyst på ein prat? Helsesjukepleiar er her for deg! Les meir

07.04.20 - Informasjon om handsprit

07.04.20: Tysvær kommune opplevde i går eit uhell der ein person brukte hånddesinfeksjon med sprit. Håndspriten antente då den kom i kontakt med eit dørhandtak, og dette resulterte i at personen fekk brannskadar.

Me takkar Tysvær kommune for at dei let oss vidareformidle denne viktige informasjonen og si prosedyre knytta til dette: 

Håndsprit er meget brannfarlig. Løsningsmiddeldamper kan danne eksplosive blandinger med luft. La derfor hendene lufttørke grundig før du berører gjenstander grunnet risiko for antennelse pga statisk elektrisitet. Unngå kontakt med øynene.

Ta forhåndsregler mot utladning av statisk elektrisitet. Er man statisk ladet når man bruker spriten på hendene og kommer i kontakt med metallgjenstander, kan det resultere i gnister som gjør at dampen antenner og derav risiko får at hendene kan begynne å brenne. 

Tysvær kommune har utarbeidet en prosedyre for å informere og for å oppfordre til forsiktighet ved bruk av håndsprit.