Informasjon om koronasituasjonen

Klikk for stort bilete

Til barn og unge i Vindafjord!

 

Lyst på ein prat?

Helsesjukepleiar er her for deg!

Ta kontakt med oss

På denne temasida vil me oppdatere deg fortløpande med ny informasjon kring situasjonen i kommunen vår, som følge av koronapandemien.

Vindafjord kommune følgjer nasjonale tiltak og tilrådingar. Du finn mykje god informasjon på fhi.no, helsenorge.no og regjeringen.no. Særskilde lokale oppmodingar og tiltak som gjeld i Vindafjord finn du lengre nede på sida.

Tal på testa og smitta – sist oppdatert: 25.02.21, kl. 08.35 Tabellen viser tal på testa og påviste covid-19-tilfelle i Vindafjord den siste veka, samt totalt tal smitta sidan starten på pandemien.
Tal på testa og smitta – sist oppdatert: 25.02.21, kl. 08.35
Dato Testa Positive Positive totalt
24.02.21 9 0 131
23.02.21 18 0 131
22.02.21 11 0 131
19.02.21 13 0 131
18.02.21 12 0 131
17.02.21 10 0 131
16.02.21 17 0 131

Koronavaksine

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggarane vaksinasjon. Informasjon om koronavaksinering finn du ved å følgje denne lenka.

Korona

Bestille time til test / utføre test

Teststasjonen er lokalisert på baksida av Ølen omsorgssenter (gamle legevakt).
Adresse: Rådhusplassen 32, 5580 Ølen
Det skal alltid avtalast tid for fysisk oppmøte på testkontoret 

  •  Klikk her for å bestille time til test
  • Du kan og ta kontakt med testtelefonen på telefon 53 65 60 34 .Testtelefonen er open mandag til fredag kl. 8-12 og 13-15
  • Testing vert gjennomført på teststasjonen ved avtalt tid.
  • Testplikt for innreisande til Norge.
  • Testing av barn under 12 år
    • Etter helsedirektoratets anbefalinger skal nå alle barn under 12 år vurderes for testing hos fastlege / legevakt.  Bakgrunnen for endringene er for å sikre at barn og unge får nødvendig hjelp hos fastlegen og på legevakten under covid-19-pandemien. Dette betyr altså at du i Etne og Vindafjord kommune må ta kontakt med fastlege først om du vil barnet skal teste seg.

  • Ved spørsmål eller behov for legetilsyn kontakt legevakta på telefon 116 117

Når skal du teste deg?
Nytt smittetilfelle - kartlegging og nærkontakt - kva vert gjort?

Nytt tilfelle med påvist covid-19 vert meldt direkte til smittevernlegen i kommunen som tek meldinga vidare. Det vert og informert på heimesida til Vindafjord kommune. Teieplikta set grenser for kva opplysningar som vert gitt.

Tilsette i smittevern set i gong med kartlegging av nærkontaktar saman med den smitta. Alle som vert definert som nærkontaktar, vil verta kontakta. Dersom du ikkje vert kontakta, men likevel meiner du er nærkontakt til den smitta, bør du halda deg i heimekarantene og ta kontakt med testkontoret (tlf 53 65 60 34 ) for avklaring.

Nærkontaktar er personar som har hatt tett kontakt med ein som er covid-19 sjuk frå 48 timar før vedkomande fekk dei første symptoma eller då prøve vart tatt.

Den smitta og dei næraste kring vedkomande vil i dei fleste tilfelle ha god oversikt over aktuelle nærkontaktar.

Oppfølging av smittetilfelle - kva vert gjort?

Den som får påvist covid-19 vert isolert (oftast i heimen) og følgt opp av smittevernlegen vidare. Oppheving av isolasjon seinare vert gjort i samråd med smittevernlegen. Alle nærkontaktar til den smitta skal vere i 10 dagars karantene rekna frå siste kontakt med den smitta. 

Har din kommune behov for å melde nærkontakter?

Ring koronakontoret på dagtid 53 65 60 34, Vakttelefon  kveld/ helg  mobil nr 995 29 906.

Eller send ein mail til korona@vindafjord.kommune.no.

Karantene og isolasjon ved koronavirus

Kven skal vera heime? Kva betyr det å vera i karantene? Kva kan du gjera, kva kan du ikkje gjera, når du er i karantene?

Les gode råd og tips til kva familien kan gjera her: Karantene og isolasjon