Kommuneplan
Publisert 06.07.2017

Kommunestyret vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen» og i møte 20.06.2017 «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – arealdelen», sak 041/17.

Publisert 02.05.2017
Kommunevåpen

 

Kommunestyret i Vindafjord vedtok i møte 04.04.2017, sak 017/17, «Kommuneplan for Vindafjord kommune 2017-2029 – Samfunnsdelen».

Publisert 09.11.2015

Kommunestyret har i sak 070/15 i møte 20.10.2015 endeleg godkjend kommunedelplan for E134 Bakka – Solheim, val av trasè gjennom Vindafjord kommune, etter § 11-15 i plan- og bygningslova.

Kontaktinformasjon

Vindafjord kommune
Rådhusplassen 1,
5580 Ølen
E-post : postmottak@vindafjord.kommune.no
Telefon
: 53 65 65 65

Faks
: 53 65 65 66
Org.nr.
: 988893226
Kontonr
: 3207.30.01799
Kommunenr
: 1160
Opningstid
: 08.00-15.30