Imsland skule og barnehage

Samarbeidsutval (SU) - Imsland skule

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om følgande:

 • Forslag til budsjett

 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

 • Plan for heim-skule-samarbeid

 • Skulevurdering

 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

 • Skulen si informasjonsverksemd

 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket

 • Fritidsaktiviteter

 • Skuleskyss

 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

 • Ordensreglementet

Referat

SU - Imsland skule og barnehage Samarbeidsutval og skulemiljøutval
SU - Imsland skule og barnehage
Representant for: Namn
Forelder skule - FAU-leiar Torunn Imsland
Forelder skule Anita Øvregård
Forelder barnehage Hans Ilstad
Forelder barnehage Rune Aksland
Elevrådsleiar Elida Birkeland
Elev Mathias Rønnevik
Lærar Bodil Imsland
Andre tilsette Bodhild Hustveit
Pedagog barnehage Bente Kristin Grimaas
Tilsett bhg eller sfo Liv Irene Eimstad
Kommunen Johnny Seldal
Sekretær i SU - Rektor Steinar Holthe

Kontaktinformasjon

Imsland skule og barnehage
Ølmedalsvegen 23, Imsland,
5583 Vikedal
E-post : imsland.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 30