Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Imsland skule og barnehage

Samarbeidsutval (SU) - Imsland skule

Samarbeidsutvalet (SU) er skulen sitt øvste rådgivande organ, og her er alle partane i skulen representert: elevar, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsette og to representantar frå kommunen, der rektor skal vere den eine.

SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.

SU kan uttale seg om følgande:

 • Forslag til budsjett

 • Verksemd- og utviklingsplanar for skulen

 • Plan for heim-skule-samarbeid

 • Skulevurdering

 • Planar for ombygging og vedlikehald av skuleanlegg

 • Skulen si informasjonsverksemd

 • Prinsipp for val av bøker til skulebiblioteket

 • Fritidsaktiviteter

 • Skuleskyss

 • Trafikkforhold og korleis skulevegen kan sikrast

 • Ordensreglementet

Referat

SU - Imsland skule og barnehage
Representant for: Namn
Forelder skule - FAU-leiar Hans Ilstad
Forelder skule Ann Kristin Eikeland
Forelder barnehage Rune Aksland
Forelder barnehage Hanne E. Imsland
Elevrådsleiar Madelen Rønnevik
Elev Linnea Rønnevik
Lærar Bodil Imsland
Andre tilsette Torunn Imsland
Pedagog barnehage Lillian Eikeland
Tilsett bhg. eller sfo Hege I. Birkeland
Kommunen Trygve Espevold
Vara Anna K. Steinsland
Sekretær i SU - Rektor Ellen T. Tangeraas

Kontaktinformasjon

Imsland skule og barnehage
Ølmedalsvegen 23, Imsland,
5583 Vikedal
E-post : imsland.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 30