Informasjon om koronatiltak

Det er fleire endringar som trer i kraft i kommunen vår som følge av viruset.

Gå til temaside om koronaviruset

Imsland skule og barnehage

Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU) - Imsland skule

Ved kvar grunnskule skal det vere eit foreldreråd der alle foreldre som har barn i skulen, er medlemmer.

Opplæringsloven seier at: "Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldra og medverke til at elevar og foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø"

Foreldrerådet vèl eit arbeidsutval. På foreldremøtet vèl foreldra på kvart trinn ein representant til FAU og ein vara. FAU vèl så tre representantar til samarbeidsutvalet. Leiar og nestleiar i FAU skal vere to av representantane.

I FAU er skulen representert ved

FAU - Imsland skule Kontaktpersonar i foreldrerådets arbeidsutval - Imsland skule
FAU - Imsland skule
Klasse Namn
1.-2. klasse Børge Rønnevik
1.-2. klasse Sølvi Innvær Staurland
3.-4. klasse Hanne Gro Marvik
3.-4. klasse Edvin Marvik
5.-7. klasse Åse Vigdis Rønnevik
5.-7. klasse Gro Anita Aa. Imsland

Kontaktinformasjon

Imsland skule og barnehage
Ølmedalsvegen 23, Imsland,
5583 Vikedal
E-post : imsland.skule@vindafjord.kommu..
Telefon
: 53 65 58 30