Skytinga i Oslo

Hendinga i Oslo 25. mai gjer noko med oss alle. Treng du nokon å snakka med?

Les meir om våre

Tilbod  for barn og unge

Tilbod til vaksne

Du kan også å ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 for å få hjelp til å finna rette person å snakka med.