Smittevernlege

Ein smittevernlege er den kommunelegen som har ansvaret for å planlegga kommunen sitt smittevern, overvaka situasjonen, handtera hendingar og gi råd til helsepersonell og befolkninga i kommunen.

Kontaktinformasjon

Iris D Klage-Håheim
Kommuneoverlege
Miljøretta helsevern
Vindafjord kommune
E-post
Telefon 53 65 55 07
Mobil 47 38 32 91