Akutt behov for hjelp

Her finn du nødnummer, vakttelefonar og nyttig informasjon om du har behov for hjelp ved nød eller kriser.

Nødnummer

Nødnummer
Etat Telefonnummer
AMK – helse og ambulanse 113
Brann 110
Politi 112

Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt 

Legevakt, politi, brann og redning, tannlegevakt
Etat eller eining Telefonnummer
Legevakt (døgnbemanna av Haugesund legevaktsentral) 116 117
Haugaland brann og redning 91 91 01 11
Vakttelefon Vindafjord brann og redning 48 99 97 48
Etne og Vindafjord lensmannskontor 53 76 63 00
Sør-Vest politidistrikt 02800
Tannlegevakta i Haugesund, helg og helligdagar klokka 13.00-17.00. 90 12 96 00
Giftinformasjonen, døgnopen 22 59 13 00

Heimesjukepleie og heimehjelp 

Heimesjukepleie og heimehjelp
Etat eller eining Telefonnummer
Indre sone: Ølen omsorgssenter for Bjoa, Ølensvåg, Ølen, Sandeid, Vikedal og Imsland 53 65 60 22
Vakttelefon indre sone 97 98 53 07
Ytre sone: Vindafjordtunet for Vats, Skjold og Vikebygd 53 65 59 13
Vakttelefon ytre sone 97 98 53 21

Barnevern 

Barnevern
Etat eller eining Telefonnummer
Mottakstelefon i kontortid 90 24 63 59
VEST barnevernvakt utom kontortid 90 17 05 91
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111
Politiet 02800

Dyr og viltnemnd 

Dyr og viltnemnd
Etat eller eining Telefonnummer
Viltnemda ved påkjørsel eller skade av vilt 48 25 85 44
Veterinærvakt 52 76 12 11
Smådyrvakta på Haugalandet 820 90 020
Mattilsynet – dyrevernnemda 22 40 00 00

Psykisk helse og rus 

Psykisk helse og rus
Eining eller organisasjon Telefonnummer
Mental helse, hjelpetelefonen 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40
Kors på halsen (Røde Kors) 800 33 321
TIPS-telefonen (kvardagar 08.00-15.00) 51 51 59 59
Ungdomstelefonen 40 00 07 77

Vald og overgrep 

Vald og overgrep
Etat, eining eller organisasjon Telefonnummer
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Tipstelefon seksuelle overgrep mot barn 800 80 018
Krisesenter Vest IKS, Haugesund, for barn, kvinner, menn, eldre og LHBT-personar 52 72 98 84
Vern for eldre – overgrep mot eldre 800 30 196
Landsdekkande telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000

Når telefonsambandet sviktar

Om mobilsambandet fell ut, orienter deg om kven som har fasttelefon i nærleiken. Dersom ein leverandør sviktar, ver merksam på at andre leverandørar kan vera operative.

Meld frå til leverandøren om feil.

Generell informasjon

Vindafjord kommune si nettside

Vindafjord kommune på Facebook

Følg også med i Haugesunds Avis eller Grannar

10 tips ved krise

Førebu deg på krise med desse tipsa:

  • Ha nødnumra til politi (112), ambulanse (113) og brannvesen (110) tilgjengeleg.
  • Skaff deg eit lite heimeapotek.
  • Ha alltid tilgang på mat, vatn og varmekjelde for ei veke.
  • Skaff deg brannsløkkingsapparat og kontroller alle brannvarslarar.
  • Gjer deg kjend med hovudkran og brytar for vatn og straum.
  • Skaff deg batteridriven radio (og ekstra batteri).
  • Gjer avtale med familie og vener om hjelp i ei nødsituasjon.
  • Følg alltid offentleg informasjon (informasjonsmateriell, fjernsyn, radio og internett).
  • Bruk informasjonssenteret på rådhuset i Ølen.
  • Ring beredskapstelefonen i Vindafjord kommune 53 65 65 65.