Har du plass til flyktningar?

Vindafjord kommune har fått førespurnadar frå folk som ønsker å tilby husrom til flyktningar frå Ukraina. 

karishea@Pixabay

Vindafjord kommune takkar alle huseigarar som har tatt kontakt og tilbydd utleige av bustadar til flyktningar frå Ukraina. Me har inngått leigeavtale med dei me har behov for på noverande tidspunkt. Situasjonen kan endra seg raskt, og me tar fortløpande kontakt dersom me har behov for fleire bustadar. De kan derfor framleis melde inn ledige bustadar dersom de ynskjer det.

Send gjerne ein e-post til trude.enge@nav.no dersom du har ein bustad du ønskjer å melda ledig.

Me ønskjer at e-posten inneheld følgjande informasjon: 

 • Namn, telefonnummer og e-post til huseigar.
 • Adressa til utleigebustad.
 • Tal på soverom.
 • Møblert, delvis møblert eller umøblert.
 • Tidspunktet det er ledig frå.
 • Pris, med eller utan straum.
 • Avstand til næraste busstopp.
 • Avstand til daglegvarebutikk.
 • Avstand til barnehage og skule.
 • Er bustaden eigna for barnefamiliar?
 • Er bustaden tilrettelagt for rørslehemma?
 • Er det tillatt med kjæledyr?

Det vert tatt kontakt med aktuelle utleigarar.