Alternativ mottaksplass (AMOT)

Viktig informasjon til deg som er flyktning frå Ukraina, oppheld deg i Vindafjord kommune og ønsker å bli.

Frå 19.04.2022 opnar Vindafjord kommune for å tilby alternativ mottaksplass til ukrainske flyktningar som har ein stad å bu.

Du finn meir informasjon om ordninga her

Dersom du vil søka ved bruk av hurtigprosedyreskjema, må du få ein avtale med integreringstenesta for godkjenning av søknaden.

Ta kontakt med Miriam Aareskjold på mobil 41 28 77 22 eller send e-post til miriam.aareskjold@nav.no for å laga avtale.