Spørsmål og svar

Me håper du finn svar på dine spørsmål knytta til vaksinering på denne sida. Har du fortsatt spørsmål, ta kontakt med vaksinekontoret.

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefonen
E-post
Mobil 913 03 842

Opningstid vaksinetelefonen
Måndag - fredag, kl. 09.00 - 12.00