Oppstart av vaksineringa for dei frå 65-74 år er planlagt 1. og 8. september på Sjøperlo.

Personar med alvorleg svekka immunforsvar er per i dag anbefalt 3 dosar i grunnvaksinasjonsserien, og i tillegg ein oppfriskingsdose 3 månadar etter dose 3. Personar over 80 år kan velja sjølv om dei vil ha dose 4.

Vindafjord kommune følger Folkehelseinstituttet (FHI) si anbefaling når det kjem til vaksinering av barn og unge. Dette er eit frivillig tilbod, og foreldre må avgjera om dei ønskjer å vaksinera barnet sitt.

Gammel koffert fylt med sandstrand, sjø og blå himmel.

Me kan snart sjå ein ende på over to år med pandemi. Vaksinekontoret i Vindafjord trappar derfor opp aktiviteten og tilbyr igjen reisevaksiner.

Kommuneoverlege Terje Kleiven

Auka tal innlagte med korona, magesymptom hos barn, høgt sjukefråvær i kommunen, reise utanlands med barn og smittevernråd, er noko av innhaldet i oppsummeringa denne veka.

Frå mars går kommunen tilbake til vaksinering berre torsdagar. Ein ny type vaksine er nå tilgjengeleg. Føresette kan bestilla vaksine til barn i aldersgruppa 5-11 år, og ein har byrja med dose 4 til prioriterte grupper.

Kommuneoverlege Terje Kleiven

Koronaviruset har endra seg, og sjølv omikron-viruset muterer i desse dagar. Uansett ser det ut til at dei nye variantane gjev mindre alvorleg sjukdom, i alle fall hos vaksinerte.

Koronavaksinasjonen går sin gang i Vindafjord. Per i dag ser me for oss å nå målet med tilbod om dose 3 til alle over 18 år innan andre halvdel av februar.

Organiseringa av den storstilte massevaksineringa laurdag har pågått sidan veka før jul. Det er også eit stort arbeid som er lagt ned gjennom dagen, både av fast tilsette, innleigde, Sivilforsvaret og frivillige.

Fredag ettermiddag er det framleis ein del ledige timar til massevaksineringa i morgon. Det blir difor opna for drop in-vaksinering dei to siste timane.