Første trinn i utviklinga av koronasertifikat i Noreg er klart. Nå kan du sjå din eigen vaksinasjonsstatus og testresultat på helsenorge.no.

Frå og med måndag 3. mai er tidsintervallet mellom første og andre dose med koronavaksine endra til 12 veker for dei utan underliggande sjukdommar eller tilstandar.

 

Alle i Vindafjord som fekk første dose av AstraZeneca, får no tilbod om Pfizer som dose 2.

 

Eldre kvinne får koronavaksine.

Per 23. april er vaksineringa kome til gruppe 6. Dette er personar i alderen 55-64 år med underliggande sjukdomar.

Eldre kvinne får koronavaksine.

Vindafjord kommune er nå godt i gang med vaksineringa. Alle over 65 år skal ha fått minst éin dose i løpet av veke 16. Er det nokon som ikkje har fått tilbod om vaksine i denne gruppa, må dei kontakta vaksinekontoret.